نمایشگر یک مطلب نمایشگر یک مطلب

استاندارد مصرف انرژی حرارتی، الکتریکی و کل در تولیدکاشی برای کارخانه های در حال ساخت در کشور نسبت به استاندارد اروپا حدود 30 درصد افزایش دارد.

راهبردها در زمینه استاندارد، محیط زیست و انرژی به صورت زیر هستند:

* تلاش برای تدوین و بازنگری در استاندارد ملی مطابق استاندارد اروپا و اجرای آن

* کمک فنی به تولیدکنندگان برای افزایش بازدهی و كاهش شدت مصرف انرژي در فرايندهاي توليد

* افزایش سطح فناوری تجهيزات پر مصرف توليد برای کاهش مصرف انرژی

* بازيافت انرژي هاي اتلافي در واحدهاي صنعتي

 

* بکارگیری سیاست های حمایتی برای کاهش آلایندگی صنعت

 برنامه عملیاتی کارگروه استاندارد، محیط زیست و انرژی در جدول زیر می آید:

 
 

موضوع

برنامه ها

 
 

استاندارد

تجديدنظر در استانداردهايصنعت مطابق استاندارد اروپا

 

پیگیری در گمرک برای جلوگیری از خروج کالای بی کیفیت  و نظارت بر اجرای استاندارد

 

محیط زیست

نصب تجهیزات کنترل آلایندگی

 

نصب سامانه پايش لحظه اي پسماندهای صنعتی

 

حمایت از استفاده از فناوری پرس خشک

 

حمایت از احداث سامانه هاي پيش تصفيه و برگشت آب

 

انرژی

حمایت از پروژه های صرفه جویی در مصرف انرژی

 

حمایت از بهره برداری از دستگاه های با مصرف انرژی کمتر

 

نظارت بر اجرای قوانین و انجام آزمایش های فنی واحدها

 

بروز نمودن استانداردهای مصرف انرژی