نمایشگر یک مطلب نمایشگر یک مطلب

بر این باوریم که در رفع نیازهای پژوهشی صنعت سرامیک، ایجاد وضعیت مطلوب در این صنعت، معرفی و توسعه تکنولوژی­های نوین، تربیت نیروی متخصص و هم افزایی بین سایر نهادهای علمی و فناوری با واحدهای تحقیق و توسعه صنعت سرامیک بیش از هر نهادی در برابر صنعتگران و صاحبان صنعت سرامیک چه در حوزه ساختمان و چه در حوزه سرامیک­های صنعتی مسؤلیم. برانیم تا دامنه خدمات خود را سطح کشور و همچنین فراتر از مرزهای ایران گسترش داده و با دانش تکنولوژی­های بومی و بین­المللی به صنعت و اجرای پروژه­های مشترک با سایر مراکز علمی داخلی و بین­المللی، توسعه فناوری و نحوه بهره­گیری از آن در صنعت سرامیک را گسترش دهیم. این مرکز با جذب نیروهای توانمند و بهره­گیری از متخصصین دانشگاهی و صنعتی داخلی و بین المللی می­کوشد تا ضمن توسعه درونی خود با ارائه خدمات ارزنده منابع مورد نیاز خود را تأمین و سود حاصله را در جهت تأمین منافع ذی­نفعان هزینه کند. فلسفه وجودی مرکز را بر اساس یک قاعده طلایی قرار گرفته تا با تقویت روح مشارکت بین ارکان صنعت سرامیک، بستری برای کسب دانش و توسعه فناوری­های مورد نیاز آن­ها فراهم کند، آنچه این مرکز را متمایز می­کند حضور نهادهای مرتبط با صنعت سرامیک بعنوان ذی نفع اصلی مرکز است که همه جهت یک هدف فراتر از کسب سود تلاش می­کنند و آن ارتقاء جایگاه صنعت سرامیک در کشور با حفظ محیط زیست و حداکثر سودآوری به مردم جامعه است.