نمایشگر یک مطلب نمایشگر یک مطلب

آزمایشگاه های مرتبط با صنعت لعاب به سه دسته تقسیم می شوند که در جدول زیرنشان داده شده است.

 دسته بندی آزمایشگاه های مرتبط با صنعت لعاب به همراه نام تجهیزات، کاربرد و محل آنها

 

دسته بندی

نام تجهیزات

کاربرد و محل

1

حداقل تجهیزات

(موجود در بیشتر کارخانجات لعاب)

کوره آزمایشگاهی تا c1300، خشک کن تا c300، فست میل، جارمیل  kg3، ترازوی دقیق(با  دقت 0.001) ، دانسیمتر، ویسکومتر، پایرومتر، اسلش، انواع الک و شیکر، تجهیزات شیشه ای (بشر، ارلن و...)، پرس دستی، کابین اسپری

- اندازه گیری های مربوط به ظاهر مواد اولیه (درصد ناخالصی، تست دانه بندی، میزان آهن موجود در مواد و)

- مشخصه یابی لعاب تولیدی روی بدنه کاشی (برای تطابق با شرایط اصلی)

2

تجهیزات کارخانجات لعاب توسعه یافته

دیلاتومتری، میکروسکوپ حرارتی، STA، اتوکلاو ، کوره آزمایشگاهی (رولری، ذوب)، ویسکومتر، سختی سنج، رطوبت سنج، آنالیز شیمیایی  XRF، ذره سنج لیزری، فست میل و جارمیل،، دستگاه طیف سنج جذب اتمی

- مشخصه یابی و اندازه گیری های مورد نیاز روی مواد اولیه و محصول به صورت کامل

- از جمله کارخانجات دارای این تجهیزات: لعابیران، لعاب مشهد، کیمیارازی و صدف لعاب یزد

3

تجهیزات آزمایشگاه های همکار (خارج از بدنه صنعت)

همه تجهیزات یاد شده در دسته های قبل به اضافه:

میکروسکوپ های الکترونی TEM و SEM، پراش اشعهX (XRD)

- مشخصه یابی خواص بلوری، جنس ماده، شکل ذرات و ساختار سطح

- نمونه آزمایشگاه های این دسته:

- کانپژوه تهران، نسوزآذر اصفهان، نانوسرام ایرانیان، پرطاووس مشهد و...

 

 

آزمایشگاه های صنعت کاشی و سرامیک نیز به سه دسته تقسیم می شوند که در جدول زیرنشان داده شده اند.  

 دسته بندی آزمایشگاه های مرتبط با صنعت کاشی و سرامیک به همراه نام تجهیزات، کاربرد و محل آنها

 

دسته بندی

نام تجهیزات

کاربرد و محل

1

حداقل تجهیزات

(موجود در بیشتر کارخانجات)

اتوکلاو، پنترومتری، دستگاه سنجش سایش، الک ویبره، مقاوت خمشی، ترازو دیجیتال، کولیس، دانسیمتر، خشک کن بیسکویت، کابین اسپری، پرس، ویسکومتر، سختی سنج، فست میل و جارمیل، جذب آب و مرکوری (چگالی بیسکویت کاشی)

- كيفيت رنگ ها و مواد اولیه

- تعیین چگالی لعاب، دانه بندی، آب دوغاب لعاب، جذب آب، رطوبت گرانول، رسيت دوغاب و انواع لعاب، ضخامت کاشی، وزن و دیگر مشخصات ظاهری

- سنجش انواع مقاومت کاشی مانند خمشی

2

تجهیزات کارخانجات کاشی و سرامیک توسعه یافته

طیف سنج نوری، فلیم فتومتر، PH سنج، ترازو، خشک کن، کوره، دیلاتومتر، بورت دیجیتال، رئومتر، استحکام سنج، پنیترومتر، پرس، پایرومتر ، اتوکلاو و دستگاه های سنجش سایش ، یخبندان و شوک، دستگاه STA

- مشخصه یابی و اندازه گیری های مورد نیاز روی مواد اولیه لعاب و محصول به صورت کامل

- از جمله کارخانجات دارای این تجهیزات: مرجان اصفهان، ایرانا، آپاداناسرام و ...

3

تجهیزات آزمایشگاه های همکار (خارج از بدنه صنعت)

تجهیزات یاد شده در دسته های قبل به اضافه:

جذب اتمی، طیف سنج نوری،  میکروسکوپ های الکترونی TEM و SEM، پراش اشعهX (XRD)

- مشخصه یابی خواص بلوری، جنس ماده، شکل ذرات و ساختار سطح

- نمونه آزمایشگاه های این دسته:کانپژوه تهران، نسوزآذر اصفهان، نانوسرام ایرانیان و...

 

 
اهداف اصلی این کارگروه به شرح ذیل است:
1- راه اندازی، سامان دهی، ساخت و تعمیر دستگاه های آزمایشگاهی
2- افزايش سطح دانش فنی کارشناسان آزمایشگاه ها
3- دسترسی آسان متخصصین به دستگاه های آزمایشگاهی (شبکه سازی آزمایشگاهی)
 
راهبردها و برنامه های مدنظر کارگروه در ادامه مطرح شده است:
 
 

راهبرد

راهکار

 
 

توانمندسازی کارشناسان آزمایشگاه

برگزاری دوره های آموزشی و اندازه گیری اثربخشی آموزش ها

 

توسعه و اصلاح زیرساخت آزمایشگاهی (شبکه سازی)

شناسایی تجهیزات و مهارت های موجود و ظرفیت های بی استفاده

 

راه اندازی سامانه ارائه خدمات آزمایشگاهی

 

طراحی و اجرای حمایت های مورد نظر از اعضای فعال شبکه

 

توسعه و ساماندهی تجهیزات آزمایشگاهی

تاسیس آزمایشگاه مرجع

 

حمایت از ساخت و تعمیر دستگاه های آزمایشگاهی