نمایشگر یک مطلب نمایشگر یک مطلب

 • راهبردهای مرکز توسعه فناوری کاشی و سرامیک به شرح ذیل می باشند:
 • ·         ارتقاء سطح دانش فنی کارشناسان،نیروهای متخصص در حوزه سرامیک

  ·         توسعه کمی و کیفی در حوزه سرامیک­های پیشرفته و صنعتی

  ·         توسعه زیرساخت آزمایشگاه های تخصصی

  ·         توسعه مشارکت بخش غیردولتی در فعالیت­های مرکز

  ·         گسترش ارتباطات و تعاملات بین المللی

  ·         بهره­برداری مرکز از فناوری­های نوین در صنعت سرامیک و سوق دادن آن به سمت صنعت

  ·         توسعه فناوری­های طرح ، رنگ و لعاب

  ·         بهینه سازی فرآیند تولید در صنعت سرامیک مواد اولیه، لعابسازی، طراحی و چاپ و...

  ·         بهینه سازی و توسعه مهارت­های علمی و عملی منابع انسانی صنعت سرامیک