نمایشگر یک مطلب نمایشگر یک مطلب

چشم انداز کارگروه:
"دستیابی به استاندارد جهانی بهره وری منابع انسانی در صنعت کاشی و سرامیک"
 
بهره وری گوهر سازمانی است که می تواند پایداری و بقای سازمانها را تضمین و مکانیزمی برای کسب مزیت رقابتی باشد. توسعه منابع انسانی و افزایش بهره وری به عنوان یک ضرورت، جهت ارتقای سطح زندگی بشر و پی ریزی جوامع مرفه تر، آرامش و آسایش انسانها همواره هدفی والا برای همه دولتها و سازمانها تلقی می شود. بنابراین بدون تردید در نظام صنعتی متحول امروزی تلاش در تعیین عمل موثر در افزایش بهره وری، یکی از شرایط ضروری برای تحقق رشد و توسعه اقتصادی و رفاه اجتماعی می باشد. تحقیقات جهانی نشان داده که ارتباط مستقیم بین رشد و توسعه منابع انسانی و سطح بهره وری وجود دارد.
يكي از مهمترين اهداف در سازمانها ارتقای سطح بهره وري آنها است و چون انسان در ايجاد بهره وري نقشي محوري دارد، درخواستهاي او در سازمان اثري كليدي بجا مي گذارد. بهره وري نيروي انساني را حداكثر استفاده مناسب از نيروي انساني به منظور حركت در جهت اهداف سازمان با كمترين زمان و هزينه تعریف کرده اند. بر اساس ديدگاه سازمان بهره وري ملي ايران، بهره وري يك نگرش عقلاني به كار و زندگي است. بنابراین، هدف آن هوشمندانه تر كردن فعاليتها براي يك زندگي بهتر و متعالي است. بهره وري مي تواند در همه شئونات، كار و زندگي فردي و اجتماعي دخيل باشد و يك شاخص تعيين کننده درآمد سرانه هر كشور است. از دیدگاه دیگر، بهره وری عبارت است از به حداکثر رساندن استفاده از منابع، نیروی انسانی و تمهیدات به طریق علمی به منظور کاهش هزینه ها و رضایت کارکنان، مدیران و مشتریان. بهبود بهره وری نیروی انسانی علت اصلی بهبود بهره وری سازمانهاست.
مقايسه بهره وري نيروي انساني در ايران و ساير كشورها:
با وجود هزينه هايي كه براي بخش صنعت مي شود، بهره وري نيروي انساني فعال در اين بخش 40 درصد كمتر از بهره وري نيروي انساني در سطح ملي (بهره وري ملي) است.  اين در حالی است که بهره وری ملی نیز بسیار پایینتر از استانداردهای جهانی است. آمار نشان مي دهد كه بخش صنعت به مراتب عقب مانده تر و مشكل دارتر از ساير بخشهاي اقتصادي است. در حالی که ميانگين بهره وري نيروي انساني فعال در بخش صنعت در آفريقا 5/2 برابر، در آسيا 2 برابر و در آمريكاي لاتين 5/1 برابر ميانگين بهره وري نيروي انساني ايران (بهره وري ملي) است.
تولیدکنندگان صنعت کاشی و سرامیک، فناوری سطح بالا و گران قیمت با بهره وری بالا خریداری کرده اند اما فاصله زیادی تا استفاده موثر از سرمایه گذاریشان دارند. این به دلیل عدم دسترسی به مهارتهای داخل سازمانی است که منجر به توقفهای مکرر تولید و کاهش راندمان می شود. انباشتگی نیروی انسانی ساده به عنوان یک تهدید جدی برای این صنعت به شمار می آید بگونه ای که در عین حال که صنعت از سطح بالای اتوماسیون برخوردار است ولی متوسط سرانه تولید به ازای هر نفر نیروی انسانی شاغل در صنعت حدود یک سوم تولیدکنندگان پیشرو دنیاست.
عوامل موثر بر بهره وری منابع انسانی:
در تعیین عوامل موثر بر بهره وری منابع انسانی نظرات متفاوتی وجود دارد، اما از جمله مهمترین عوامل می توان به موارد زیر اشاره کرد:
آموزش شغلی مستمر مدیران و کارکنان
ارتقا انگیزش میان کارکنان برای کار بهتر و بیشتر
ایجاد زمینه های مناسب برای ابتکار و خلاقیت مدیران و کارکنان
برقراری نظام مناسب پرداخت مبتنی بر عملکرد
برقراری نظام تنبیه و تشویق
وجدان کاری و انضباط اجتماعی
تحول در سیستمها و روشهای حساس و کلیدی
در مقابل، مهمترین عوامل بازدارنده بهره وری منابع انسانی را می توان در موارد زیر خلاصه کرد:
بی برنامگی مدیریت
سرپرستی ضعیف و فقدان آموزش
وجود تبعیض بین کارکنان
ناهماهنگی استعدادهای فردی و شغلی
ناامنی شغلی و مساعد نبودن محیط کاری
انباشتگی نیروی انسانی
ناهماهنگی شغل و شاغل
عدم توجه به نیازهای ضروری کارکنان
 

شاخص های تعیین شده برای منابع انسانی موجود در صنعت لعاب، کاشی و سرامیک در جدول زیر می آید. 

 

شاخص کمی

واحد ارزیابی

هدف

1

بهره وری منابع انسانی

متر مربع بر نفر در روز

ارزیابی شاخص بهره وری منابع انسانی (نسبت خروجی به ورودی)

2

نرخ ریزش منابع انسانی

درصد

ارزیابی رضایت شغلی

3

سرانه تحصیلات دانشگاهی در سطوح مدیریتی و کارشناسی

درصد

ارزیابی یکی از پارامترهای کیفیت منابع انسانی

4

سرانه خروجی دانش و فناوری (کتاب، مقاله، پایان نامه و طرح پژوهشی، اختراع و)

تعداد بر نفر در سال

ارزیابی میزان ایجاد، به اشتراک گذاری و توسعه دانش

5

سرانه بودجه صرف شده در مدیریت منابع انسانی

ریال بر نفر در سال

ارزیابی نگرش مدیران نسبت به اهمیت مدیریت علمی منابع انسانی جهت افزایش بهره وری

 
راهبردها و راهکاری مدنظر کارگروه جهت تحقق اعداف و چشم انداز مطلوب:

راهبرد

راهکار

 
 

تقویت واحدهای برنامه ریزی و منابع انسانی

حمایت از ارزیابی و توسعه منابع انسانی

 

توسعه کمی و کیفی منابع انسانی موردنیاز

حمایت از مجتمع آموزشی تخصصی برای آموزش های بلند مدت

 

حمایت از دوره های آموزشی تخصصی کوتاه مدت

 

کمک به متخصصین صنعت برای شرکت در نمایشگاه های بین المللی

 

توسعه سرمایه اجتماعی

ایجاد درگاه الکترونیکی برای صنعت

 

ایجاد و تقویت نهادهای صنفی