نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارگروه بهینه سازی فرآیند تولید

از آنجا که بهینه سازی فرآیند تولید نیاز به فعالیت پژوهشی در این زمینه دارد می توان عمده فعالیت این کارگروه را فعالیت های پژوهشی و تلاش برای دستیابی به فناوری های پیشرفته دانست. بحث پژوهش معمولا ارتباط تنگاتنگی با دانشگاه دارد و از این رو می توان رسالت اصلی این کارگروه را تقویت ارتباط دانشگاه و پژوهشگران با صنعت دانست.

 

 

راهبردها و برنامه های کاررگروه جهت تحقق پشم انداز مطلوب:

 
 

راهبرد

راهکار

 
 

تقویت ارتباط دانشگاه با صنعت

حمایت از پایان نامه های دانشجویی سفارشی از صنعت

 

حمایت از تولید و انتشار دانش

حمایت از انتشار مقالات علمی و تالیف کتاب

 

حمایت از نشریه های تخصصی

 

حمایت از برگزاری همایش های تخصصی

 

حمایت از پژوهش های کاربردی و نوآورانه

حمایت از فعالیت خوشه های پژوهشی در صنعت

 

حمایت از ثبت اختراع

 

حمایت از طرح ها و پژوهش های کاربردی

 

توسعه فناوری های پیشرفته در صنعت

اصلاح روش ها، فرآیندها و بهبود خواص با فناوری های جدید

 

حمایت از توسعه محصولات جدید یا جایگزین

 

حمایت از مهندسی معکوس

تولید محصول یا فرایندهای نو با استفاده از مهندسی معکوس