نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تأمین و فرآوری مواد اولیه

کارگروه تأمین و فرآوری مواد اولیه، درصدد است به منظور تحقیق اهداف سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران، در قالب تدوین راهبردی (استراتژی) توسعه صنعتی و معدنی در جهت تحقق هدف رشد تولید صنعتی و معدنی با رعایت محورهای راهبردی ذیل و همراه و همسو با نهادهای زیربط صنعت، به گونه ای اقدام کند که نرخ رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن افزایش یابد:

-     ارتقاء سطح رقابتمندی صنایع کشور با تأکید بر توسعه قابلیت های فناوری و انتقال نقطه اتکاء مزیت های نسبی از مواد اولیه و خام به توانایی های فناورانه (تکنولوژیک) و خلق مزیت های رقابتی

-     توسعه پیوند مناسب صنایع کوچک، متوسط و بزرگ و شکل گیری خوشه های صنعتی و نشان تجاری و تمهید ادغام و شکل گیری بنگاه های بزرگ رقابت پذیر

-     توسعه زنجیره ارزش پایین دستی صنایع واسطه ای از طریق ترغیب گسترش سرمایه گذاری بخش های غیر دولتی با تأکید بر ایجاد شهرک های صنعتی تخصصی غیر دولتی

-   افزایش توانمندی ها و قابلیتهای طراحی، تدارکات، ساخت، گسترش همکاری صنعت و دانشگاه، ساخت تجهیزات و ماشین آلات صنعتی، تعمیق تعادل صنایع با شهرک های فناوری و پارک های علم و فناوری و افزایش مستمر سهم صنایع مبتنی بر فناوری های برتر (صنایع نوین) در ترکیب تولید صنعتی، نوسازی و ارتقاء بهره وری صنایع و معادن

-     تحرک بیشتر تشکل های صنفی- حرفه ای غیردولتی فعال در بخش صنعت و معدن و استفاده از این تشکل ها در پیشبرد برنامه ها و سیاستگذاری ها، دولت مجاز است جهت بسترسازی برای این تشکل ها متناسب با اهداف راهبردی صنعتی، برای ایجاد نظام مهندسی صنعت به شکل خود انتظام فقط با استفاده از منابع بخش های غیردولتی اقدام لازم را به عمل آورد

- درجهت توسعه فعالیت های معدنی و ارتقاء نقش معدن در اقتصاد ملی دولت موظف است در سقف بودجه سنواتی:

الف- نقشه های پایه زمین شناسی، شناسایی، پی جویی و اکتشاف عمومی کلیه ظرفیت های (پتانسیل‌های) معدنی کشور  را تهیه و پس از بلوک بندی محدوده ها، ادامه عملیات را به بخش غیردولتی واگذار نماید

ب- به منظور ساماندهی امر اکتشاف در کشور، پایگاه جامع علوم زمین را با استفاده از اطلاعات کلیه دستگاه های ذی ربط تا سال دوم برنامه راه اندازی کند.

ج- نسبت به تکمیل زیرساخت های لازم برای معادن بزرگ و مناطق معدنی و صنایع انرژی بر معدنی کمک نماید.

اهداف کارگروه تامین و فرآوری مواد اولیه به صورت زیر است:

* تدوین استاندارد مواد اولیه

* ایجاد شبکه تامین برای تامین 18 میلیون تن مواد اولیه با قیمت مناسب در سال 1401

* فرآوری بهینه مواد اولیه در کشور

*  افزایش درصد خاک فرآوری شده قبل از ورود به کارخانه از 5% به 40%

*  ایجاد شبکه تامین تجهیزات پیشرفته مورد نیاز صنعت با قیمت مناسب برای تولید 1000 میلیون مترمربع 

راهبردها و راهکارهای مدنظر جهت تحقق اهداف کارگروه به شرح زیر است، که پیشنهادات عملیاتی به منظور تحقق این راهکارها در قالب فناوری تحت حمایت مرکز قرار می گیرد:

 

راهبرد

راهکار

 
 

استانداردسازی

تعیین درجه خلوص و رتبه بندی مواد اولیه

 

گسترش ظرفیت اکتشاف

حمایت از پروژه های اکتشاف مواد معدنی

 

فعال سازی معادن غیر فعال

شناسایی معادن غیر فعال، عارضه یابی آنها و تعیین صرفه اقتصادی بهره برداری

 

حمایت از سرمایه گذاری در معادن غیرفعال

 

احداث واحدهای فرآوری مواد معدنی نزدیک معادن موجود

شناسایی فرصت های سرمایه گذاری برای فرآوری

 

حمایت از ایجاد دانش فنی و بدست آوردن فناوری های مورد نیاز

 

حمایت از شرکت هایی برای فرآوری بهینه مواد اولیه

 

ایجاد شبکه تامین مواد اولیه با قیمت مناسب

ایجاد شرکت هایی با نمایندگی تولیدکنندگان برای خرید مواد اولیه بصورت انبوه و توزیع در میان آنها