نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

با ارسال مستندات لازم به معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

تلاش برای از سرگیری فعالیت های کانون هماهنگی دانش صنعت و بازار کاشی و سرامیک

با اصلاح آیین نامه های اجرایی و نحوه فعالیت کانون های هماهنگی دانش، صنعت و بازار در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، مذاکرات  بین پارک علم و فناوری یزد و این معاونت برای از سرگیری فعالیت کانون هماهنگی دانش، صنعت و بازار کاشی و سرامیک انجام شد.

از این رو هیاأت مؤسس کانون با مشارکت 20 نفر ار صاحب نظران دانشگاهی رشته های مرتبط با صنعت سرامیک و متخصصین این صنعت در کشور، مستندات، توجیهات و گزارشات لازم را برای آغاز به کار مجدد فعالیت های این کانون در پارک علم و فناوری یزد به معاونت علمی و فناوی  ارسال نمود. این کانون که تنها کانون هماهنگی دانش، صنعت و بازار دارای مجوز در کشور هست، در صدد است تا پس از گرفتن تأییدیه لازم از این معاونت، در جهت نقشه راه ترسیم شده برای توسعه صنعت کاشی و سرامیک کشور گام بردارد.