نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

انجمن سرامیک چین

انجمن سرامیک چین ( CCS )، یک صنف آکادمیک و غیرسودده و سازمان اجتماعی برای به کارگیری حرفه ای در زمینه علم و تکنولوژی مواد غیرفلزی معدنی می باشد.

  از آنجایی که به جامعه چین در علم و تکنولوژی مربوط است، CCS به منظور تقویت تلاش های حرفه ای و ارتقاء علم و تکنولوژی شکل گرفته و آگاهی های علمی را در میان اجتماع بالا برده، استعدادها را پرورش می دهد، و علم و تکنولوژی را در راستای بهبود اقتصادی به کار می گیرد.

  تاریخچه

  در سال 1945 با نام فعلی اش تاسیس شد، CCS در سال 1956 به انجمن سیلیکای چین تغییر نام پیدا کرد، و نام اصلی خود را در سال 1991 کسب نمود.

  تشکیلات سازماندهی

  کنگره ملی CCS ، بدنه اصلی انجمن سرامیک چین می باشد که هر چهار سال یکبار برگزار می شود. هیئت مدیره منتخب در کنگره ملی، مسئولیت برنامه ریزی کنگره و مدیریت آن را بر عهده دارد. در حال حاضر CCS ، سی و سه هزار عضویت به صورت فردی، چهل عضو گروهی، هیجده زیرگروه، چهار کمیته فعال و صد و بیست و چهار شاخه محلی دارد. پنج بخش تحت نظر ارگان CCS می باشد.

  وظایف و فعالیت ها:

·        مدیریت تکنیکی و آکادمی مبادلات و همکاری در سطح غیردولتی

·        ویرایش و نشر کتب حرفهای به صورت دوره ای

·        برگزاری دوره های آموزشی علمی

·        ارایه خدمات مشاوره ای تکنیکی

·        ارزیابی استعدادها، حفظ حقوق قانونی پیشکسوتان و تقدیر از کسانی که در کارشان به بهترین نحو عمل نموده اند

·        برگزاری نمایشگاه ها در داخل و خارج کشور، برگزاری بیش از بیست کنفرانس آکامیک در یک سال و متعاقباً حامی سمپوزیوم بین المللی سیمان و بتن، کنفرانس بین المللی سرامیک های پرکاربرد و دیرگدازها و غیره بوده و در ادامه سازماندهی نمایشگاه بین المللی تکنیکی و صنعتی شیشه، نمایشگاه بین المللی تکنیکی و صنعتی لعاب و شیشه چین و نمایشگاه بین المللی صنعت پودر، انتشار نشریات دوره ای شامل مجله انجمن سرامیک چین، بولتن انجمن سرامیک چین و همچنین شاخه های محلی و حرفه ای CCS نیز از فعالیت های آن می باشد.

  عضویت

  CCS رابطه همکاری نزدیک خود را با چندین کشور حفظ نموه و همچنین عضو سازمان های زیر می باشد:

·        کمیسیون بین المللی شیشه ( ICG )

·        فدراسیون بین المللی سرامیک ( ICF )

·        اتحادیه بین المللی کنفرانس دیرگداز ( UNITCER )

·        سازمان بین المللی رشد کریستال ( IOCG )