نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

انجمن سرامیک ایتالیا

  انجمن سرامیک ایتالیا ( I.Cer.S ) در سال 1972 تاسیس شد. در سال 1973 با انجمن Assiceram موجود تلفیق شد و نام انجمن Ceramica-Assiceram را تقبل کرد. این انجمن نام فعلی خود را در سال 1989، زمانی که به مکان فعلی خود در Bologna تغییر مکان داد، به دست آورد. همان زمان، این انجمن مقالات جدیدی را که از انتشارات انجمن در یک کنفرانس ملی پذیرفت و از طریق مسئولین دانشگا ها و مراکز علمی-تحقیقاتی و کنسول تحقیقات ملی ( CNR ) و دیگر انجمن ها مورد حمایت قرار گرفت. از زمانی که I.Cer.S تاسیس شد صنعت و ماشین آلات سرامیک به امتیازات جهان پیوست، به خصوص در بخش سرامیک های بازرگانی که از یک موقعیت مدیریتی قابل قبول بهره مند شد. افزایش تعداد و تنوع زمینه های کاربردی سرامیک سبب شده است که پرورش فرهنگ صنعتی مدرن و یافتن اشکال حرفه ای ویژه ضروری گردد. برای این منظور اعضای انجمن به تکنیسین ها محدود نمی شوند بلکه شامل دانشجویان دانشگاه ها، محققین، متخصصان تجاری، برنامه ریزان شرکت ها و دیگر متخصصان می باشند. انجمن سرامیک ایتالیا که همواره کار گروهی قوی را از خود نشان داده است، بسیاری از تغییرات را برای دستیابی به پیشرفت به عنوان یک تالار فرهنگی اصلی برای بخش سرامیک ایتالیا داده و با انجمن های کشور های دیگر مطابقت دارد. این امر باعث می شود که ایتالیا به عنوان بخشی از انجمن اروپا و انجمن سرامیک اروپا در نظر گرفته شود.
  اهداف
  از زمان تاسیس، هدف این انجمن پروراندن و تعدیل (هماهنگ) نمودن خلاقیت هایی است که صنعت سرامیک ایتالیا را حمایت می کنند و همچنین نشان دادن فرهنگ سرامیکی ایتالیا در هر سطحی از اروپا و جهان می باشد. بنابر مقالات انجمن، انجمن سرامیک ایتالیا همیشه سطح وسیعی از فرهنگ سرامیکی و تکنیک ها را ارتقا داده است. در طی سالها این انجمن محدوده وسیعی از فعالیت ها و خلاقیت ها را با موفقیت هدایت نموده که از میان این فعالیت ها می توان به موارد زیر اشاره نمود:
ارتقاء و پیشرفت در فرهنگ سرامیکی با یک روحیه همکاری قوی در زمینه های علمی، آموزشی، تکنیکی، تاریخی، هنری و سطوح فرهنگی.
افزایش آگاهی در زمینه فرهنگ سرامیک ایتالیا در اروپا و جهان از طریق ارتباطات بین المللی و انجمن سرامیک اروپا.
ارتقاء هماهنگی و همکاری انجمن سرامیک ایتالیا در زمینه خلاقیت و نوآوری از طریق انجمن هایی با اهداف مشابه در اروپا و جهان.
نشست های دوره ای سازمان یافته با هدف ارائه راهکارهای ممکن برای حل مشکلات تکنیکی، اقتصادی، سازمانی و ملی.
انتشار مجموعه مقالات کنفرانس و دیگر برنامه ها، کتاب ها و گزارشات تکنیکی.